De maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, raakt ook de dienstverlening van ons kantoor. Vanaf het begin hebben wij ons beleid in dit kader afgestemd op de officiële richtlijnen van de Rijksoverheid. Dat geldt ook voor de aangescherpte maatregelen van afgelopen weekend.

Concreet betekent dit voor onze dienstverlening het volgende:

- Ons kantoor is vooralsnog gewoon geopend, maar bezoek aan ons kantoor willen we beperken. Besprekingen zullen we dan ook zoveel mogelijk telefonisch doen.


Wat betekent het coronavirus voor uw bedrijf of voor u als zelfstandige?
Op deze website van MKB-Nederland staat de belangrijkste informatie helder voor u op een rij. Het dossier wordt continu bijgewerkt.

Informatie over het coronavirus voor ondernemers

Heeft u vragen over bijvoorbeeld werktijdverkorting of uitstel van loon- en/of omzetbelasting, dan kunt u contact met ons opnemen.

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus in Nederland, hebben we besloten deze bijeenkomst van donderdag 26 maart 2020 te verplaatsen naar donderdag 22 oktober 2020.

De Ochtendspits organiseert een XL ontbijt- en netwerk-bijeenkomst, met als gastspreker Hans van Breukelen.

Meer informatie over het programma, de locatie en aanmelden

HansvanBreukelen