Bron: SRA

U kunt onder de werkkostenregeling een zakelijke maaltijd onbelast aan uw werknemers vergoeden of verstrekken. Maar wat is eigenlijk een zakelijke maaltijd?

Tijdelijke verblijfskosten

Voor een aantal vergoedingen bestaan gerichte vrijstellingen. Zo ook voor zakelijke maaltijden. Het vergoeden van dergelijke maaltijden is onbelast. Hiervan is allereerst sprake als de maaltijd een onderdeel is van tijdelijke verblijfkosten. Denk daarbij aan een lunch of diner die buiten de deur wordt genuttigd tijdens een zakelijke bespreking met klanten. Maar denk ook aan de maaltijd van uw vertegenwoordiger onderweg of maaltijden genuttigd tijdens dienstreizen.

Meer dan een zakelijk karakter

U mag ook onbelast maaltijden vergoeden of verstrekken wanneer sprake is van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Dit doet zich in ieder geval voor als uw werknemer door zijn werk tussen 17.00 en 20.00 uur niet thuis kan eten. Denk aan overwerk of werken tijdens koopavonden. Ook bij therapeutisch mee-eten door werknemers in de gezondheids- of welzijnszorg staat het meer dan bijkomstig zakelijk karakter voorop.

Normbedrag

Wat niet onder een zakelijke maaltijd valt, is de boterham op de werkplek of kantinemaaltijden. Voor maaltijden in bedrijfskantines moet u een normbedrag rekenen van € 3,20 ongeacht of dit nu een ontbijt, lunch of diner betreft. Dit normbedrag minus een eventuele eigen bijdrage (maximaal € 3,20) rekent u tot het loon van de werknemer. U mag echter de waarde van de maaltijd ook aanwijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte.

Het normbedrag geldt ook als u bijvoorbeeld iedere dag de lunch regelt voor uw werknemers op het bedrijf. Organiseert u echter een lunchvergadering met uw personeel en heeft deze vergadering een duidelijk zakelijk karakter, dan is de lunch wel onbelast te vergoeden of te verstrekken. Maar let op! Voor het duidelijk zakelijk karakter is meer nodig dan het louter praten over het werk.

Tip

Voor kleine consumpties op de werkplek, zoals vers fruit, het koekje bij de koffie of de vrijdagmiddagborrel op kantoor, geldt een nihilwaardering.

 

Bron: SRA

Uw werknemer werkt regelmatig vanuit huis. Mag u de internetaansluiting dan onbelast vergoeden? Ja, maar alleen als u het nodig vindt dat uw werknemer thuis werkt. De aansluiting voor de vaste telefoon is niet belastingvrij.

Internetaansluiting

Met ingang van dit jaar kent de werkkostenregeling het noodzakelijkheidscriterium. Kort gezegd betekent dit criterium dat een vergoeding of verstrekking geen belastbaar loon is indien deze noodzakelijk is voor het werk. Er geldt dan een gerichte vrijstelling.

Het noodzakelijkheidscriterium is er alleen voor gereedschappen, computers (tablets), mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Een abonnement voor internet valt daar ook onder. Vindt u het dus nodig (noodzakelijk) dat uw werknemer voor het thuiswerken internet gebruikt omdat hij anders zijn werk niet goed kan uitoefenen, dan mag u het internetabonnement onbelast aan hem vergoeden.

Telefoonaansluiting

Dat geldt niet voor de telefoonaansluiting. Vergoedt u de abonnementskosten van de vaste thuistelefoon van de werknemer, dan is dit belast. U mag de kosten uiteraard wel als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.

3-in-1 pakket

Wat nu als uw werknemer thuis een 3-in-1 pakket (internet, telefoon en televisie) heeft? U moet dan bepalen welk deel van de factuur van de provider ziet op het internetabonnement. Alleen voor dat gedeelte is een onbelaste vergoeding mogelijk.

Bron: SRA

Heeft u een tijd- en geldverslindende hobby die zo langzamerhand meer wordt dan een hobby? Dan kan het zijn dat u dit moet gaan opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. U krijgt dan verplichtingen, maar ook belastingvoordelen.

Bron van inkomen
Van een bron van inkomen is sprake als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten. U moet er duurzaam voordeel uit behalen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als uw activiteiten alleen in de hobby- of familiesfeer liggen.

Voorbeeld
Geen bron van inkomen: u vindt het leuk om na uw werk op marktplaats.nl spullen te kopen en te verkopen, maar u houdt er geen geld aan over. Het gaat u om de spulletjes.
Wel een bron van inkomen: u handelt via marktplaats gedurende een aantal dagen per week, u koopt in en verkoopt en uw opbrengsten zijn structureel groter dan uw kosten. U bent dan al snel ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Tip
Heeft u een uit de hand gelopen hobby? Kijk dan of u ondernemer bent. In het eerste jaar als ondernemer kunt u verliezen uit de aanloopfase van uw onderneming in aftrek brengen. De aanloopfase is de periode van vijf jaar voor het startjaar als ondernemer. Daarnaast heeft u als ondernemer ook recht op de MKB-winstvrijstelling en als u voldoet aan het urencriterium ook de zelfstandigenaftrek.