De najaarsbijeenkomst is een informatieve en interessante bijeenkomst geweest. Dick Klop heeft in hoofdlijnen een uiteenzetting gegeven over alles wat te maken heeft met estate planning. Niet alleen voor grote vermogens maar ook voor mensen met een klein vermogen (denk aan overwaarde op uw eigen woning) is het belangrijk te beseffen welke belastingen worden geheven bij overlijden. Vaak is heffing te voorkomen alleen al door het maken van een testament.

Na een korte break heeft Gerrit-Jan Sikkema ons geïnformeerd over de belastingplannen 2013 met een verdieping over het hoofdstuk eigen woning. Was u verhinderd en wilt u toch meer informatie? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Eindelijk is het dan zover. Onze nieuwe website is klaar. U leest op onze site wie wij zijn en wat wij kunnen. Nog beter is het natuurlijk om een persoonlijke afspraak met ons te maken.

Ook dit jaar organiseren wij een najaarsbijeenkomst. Naast de belastingplannen 2013 willen wij ook het onderwerp estate planning onder uw aandacht brengen. Het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen is van belang voor iedereen. Ook dient u uw privézaken (testament, huwelijksvoorwaarden etc.) tijdig en goed geregeld te hebben. Wij willen u hier graag over informeren.