Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (52%). Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In de >Advieswijzer Eigen woning 2018 komen verschillende situaties aan bod.

Hypotheek

Mkb wil in 2018 meer investeren in groei; het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ziet 2018, economisch gezien, rooskleurig in. De verwachting is dat de omzet en de winst volgend jaar verder zullen aantrekken. De financiële gezondheid bleek in 2016 al over de volle breedte verbeterd. Dit en meer leest u in het >SRA-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

2018SraInZicht


Het einde van het jaar is een van de momenten om uw fiscale positie zowel zakelijk als privé onder de loep te nemen. Daarom treft u hier onze >Eindejaarstips 2017 aan. Naast tips voor alle belastingplichtigen zijn er specifieke tips voor ondernemers en rechtspersonen, de ondernemer in de inkomstenbelasting, de BV en de DGA, werkgevers, de automobilist en de woningeigenaar.

2017Eindejaarstips