Als ondernemer staat u elke dag voor belangrijke beslissingen. Wij willen u hierin graag bijstaan. Daarom attenderen we u op onze Mkb-branchescan. Wanneer u de scan maakt, krijgt u een persoonlijk rapport met de positie van uw onderneming ten opzichte van andere ondernemers in uw branche.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, wetenswaardigheden en tips op belastinggebied?  Lees dan hier onze nieuwsbrief Fiscaal Actueel. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of wenst u meer informatie over bepaalde onderwerpen? Neem dan contact met ons op.

klein022016FAafbeelding

Per 1 januari 2017 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd in één financieringsregeling. Wat mooet u daarvan weten? 

De overheid dwingt u om een keuze te maken:

Of: Publiek verzekeren; het UWV betaalt de uitkering aan de zieke (ex-)medewerker en is verantwoordelijk voor het re-integratietraject. De werkgever betaalt het UWV in de vorm van een gedifferentieerde premie.

Of: Eigenrisicodragerschap (ERD); het UWV betaalt de uitkering aan de zieke (ex-)medewerker, maar de werkgever is verantwoordelijk voor het re-integratietraject. De werkgever krijgt hiermee de regie en grip op de schadelast rondom arbeidsongeschiktheid. De werkgever krijgt een factuur van het UWV, die de werkgever moet betalen. Het risico kan vervolgens wel verzekerd worden.

Deze keuze moet gemaakt worden voor 1 oktober 2016. Als er geen keuze wordt gemaakt, dan is men vanaf 1 januari 2017 automatisch (minimaal 3 jaar) verzekerd bij het UWV. Het is belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt. Wij kunnen u hierin adviseren en ondersteunen.